Dilluns 15 Novembre 2021
b


El passat divendres 12 de novembre va tenir lloc a l’Ateneu de la Colònia Güell la reunió que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i el Consorci Urbanístic de l'Entorn de la Colònia Güell va convocar amb les persones propietàries de les empreses instal·lades al Recinte Industrial de la Colònia Güell.

La reunió va comptar amb la presència de totes les administracions implicades en la reactivació i millora del recinte: l’alcalde i la regidora d’urbanisme de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló; el Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme; la Directora i el Gerent de l’Institut Català del Sòl; i el Gerent del Consorci Urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell. Després de la rebuda institucional, van prendre la paraula els representants de l’equip redactor del Pla director urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, que van presentar les feines elaborades al llarg del 2021.
 


L’objectiu d’aquesta reunió informativa era explicar a totes les persones propietàries del recinte industrial de quina manera es proposa solucionar la seva greu problemàtica urbanístico-jurídica, existent de fa molt temps, que ha impedit el seu desenvolupament. En aquest sentit, es va exposar als propietaris el treball intens que s’ha estat portant a terme des de principis d’any per part de l’equip redactor contractat per desenvolupar el PDU. Els seus representants van presentar  les feines de diagnosi i d’estudi de les alternatives que han estat elaborant al llarg d’aquest mesos sobre aquest àmbit tan singular. Feines que comporten una anàlisi detallada de l’estat actual, de la seva situació jurídica, patrimonial i física, un estudi curós de les oportunitats que presenta el recinte i que desemboquen en una sèrie de propostes i alternatives, les quals s’acabaran de concretar per a identificar la millor solució. S’ha d’entendre aquest treball com una primera proposta o esborrany que anirà evolucionant de forma consensuada amb els propietaris del recinte industrial i que, per tant, no es tracta d’una proposta tancada i definitiva.

El Consorci, com va explicar el seu Gerent, té la ferma intenció d’informar en tot moment dels passos que segueix el PDU amb la màxima transparència i claredat. En aquest sentit, i tal com es va expressar a l’acabament de la reunió, es convocaran noves reunions amb les persones propietàries per a seguir informant de l’evolució de les alternatives que es plantegin sobre el recinte industrial. Així mateix, se les va convidar a participar al Cicle de jornades sobre el model urbà de l’entorn de la Colònia Güell i a la 2a fase del procés de participació ciutadana, que s’iniciarà el febrer de 2022.

Podeu consultar el document de la presentació realitzada pels membres de l’equip pluridisciplinari redactor del PDU aquí.