Foto de la fàbrica textil de la Colònia Güell
El Consorci
Urbanístic
de l’Entorn de la
Colònia Güell
Il·lustració d'un home
 
El Consorci Urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell és l'entitat de dret públic que representa la voluntat dels ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat i de la Generalitat de Catalunya, a través de l'INCASÒL, de treballar conjuntament en la definició d’una proposta urbanística per a aquest territori de 80 hectàrees a cavall entre els dos municipis, a l’àrea metropolitana.

Des de les tres administracions, es vol impulsar el disseny d’un model urbà sostenible amb visió àmplia i mirada llarga per a un territori singular en el qual conviuen àrees semirurals amb àrees residencials, àrees industrials i espais agrícoles a l’entorn d’elements d’alt valor patrimonial, com és la Colònia Güell.


Nom: Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector PPr Entorn de la Colònia Güell, dels termes municipals de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló.

CIF: Q0802225c

Domicili social: Carrer Còrsega, 273 (08008 Barcelona)

Contacte: Trucant al 932 286 000 o emplenant el formulari de contacte

Adreça electrònica: consorci@entorncoloniaguell.cat
 
 
ELS ESTATUTS DEL CONSORCIIcona d'un triangle que forma el botó d'accedirORGANITZACIÓ INSTITUCIONALIcona d'un triangle que forma el botó d'accedir