*Els PDF signats no es poden modificar. Per a la seva correcta visualització cal descarregar el document i obrir-lo amb el programa gratuït Adobe Acrobat Reader.

Des del 2019, les Administracions que constitueixen el Consorci de l’entorn de la Colònia Güell treballen conjuntament en el disseny d’un nou model urbà sostenible pensat per a les persones i per al territori. Un dels espais de reflexió varen ser les Jornades de debat sobre model urbà, celebrades durant els mesos d’abril i maig de 2019. A aquestes jornades es va convidar reconeguts experts i expertes en els seu corresponents àmbits professionals, que van presentar els seus plantejaments i visió per nodrir i afavorir el debat sobre els aspectes clau que afecten a l’àmbit entre les persones assistents de les diferents administracions.

Com a continuació d’aquestes jornades, els membres del Consorci van elaborar, de manera col·laborativa al llarg dels mesos de juny a octubre de 2019, una anàlisi DAFO a partir dels sis eixos temàtics de l’Agenda Urbana de Catalunya. També un document de punt de partida del projecte i criteris generals.

Tota aquesta documentació la podeu consultar en el següents enllaços: