Informació relacionada

1.- Gerent

Xavier Isart i Rueda

En aquests links es pot consultar l’acord de nomenament i la trajectòria professional: