*Els PDF signats no es poden modificar. Per a la seva correcta visualització cal descarregar el document i obrir-lo amb el programa gratuït Adobe Acrobat Reader.


En data 15/1/2015 va entrar en vigor la Llei Estatal 25/2013 d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic. Així mateix i mitjançant l'Acord de Govern GOV/151/2014, d'11 de novembre, la Generalitat de Catalunya declara el servei e.FACT com a punt general d'entrada de factures per a les administracions públiques catalanes.

L’aplicació corporativa e.FACT és el punt on els proveïdors poden lliurar les factures electròniques i la resta de documentació annexa que escaigui: albarans, representació impresa, etcètera.

Es tracta d'una plataforma que permet: 
  • consultar l'estat de les factures emeses;
  • fer-ne el seguiment, i
  • aconseguir el comprovant de registre administratiu de la factura.

Això vol dir que les societats mercantils (bàsicament SA, SL, UTE) tenen l’obligació de facturar electrònicament a les Administracions Públiques, inclòs el Consorci de l’Entorn Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, i aquestes l’obligació d’acceptar-les.

En resum, els aspectes clau de l’emissió de factures electròniques (eFactures) són:
  • Han d’emetre factures electròniques les societats mercantils (bàsicament SA, SL I UTE). L’obligació no inclou a persones físiques o professionals ni a proveïdors estrangers.
  • Els proveïdors que han d’emetre factures electròniques les han de signar digitalment amb un certificat reconegut.
  • Els proveïdors han d’entregar les seves factures electròniques dirigides al Consorci a través de la plataforma GeFACT.
 

CODIS DIR3 a informar:

  • Els codis DIR3 es troben a la pàgina web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda en el següent enllaç:
  • La combinació de codis DIR3 que s’han d’informar per enviar les factures electròniques, és la següent:
Oficina Comptable    A09029777 Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector PPr Entorn de la Colònia Güell als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat
Òrgan Gestor         A09029777 Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector PPr Entorn de la Colònia Güell als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat
Unitat Tramitadora   A09029777 Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector PPr Entorn de la Colònia Güell als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat

En aquest sentit és important remarcar que el camp d’una eFactura s’haurà d’indicar al camp FileReference. el número d’expedient (en cas que es disposi). 

Per més informació, si us plau, consultar als següents links la informació més rellevant sobre la factura electrònica publicada per la Generalitat de Catalunya en el seu portal GENCAT.CAT.

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/

http://economia.gencat.cat/web/.content/factura-electronica/emetre/guia-emissio-factures-electroniques.pdf

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/emetre/