L'entorn de la Colònia Güell

L'àmbit de l'entorn de la Colònia Güell ocupa un espai de 80 hectàrees entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat. 

Es tracta d'un territori complex que requereix d'una gestió que respongui als criteris que guien l'actuació del Consorci: transparència i claredat; participació i correponsabilitat; sostenibilitat social, mediambiental i econòmica; flexibilitat, progressivitat i adaptabilitat; visió estratègica i progrés.
 
Foto terrenys de l'entorn de la Colònia Güell
 
Foto de la xemeneia de la fàbrica textil de la Colònia Güell
 

El procés de participació 
ciutadana

El Consorci impulsa un procés participatiu per recollir la visió de la ciutadania sobre l'entorn de la Colònia Güell.
 

Aquest procés participatiu està dividit en dues grans fases, una primera consistent en una diagnosi ciutadana sobre l’entorn de la Colònia Güell, que és prèvia a la redacció del document de planejament, i una segona fase on es debatrà sobre les alternatives que es plantegin a través de l’instrument urbanístic corresponent.

 

Posteriorment, coincidint en el moment de presentació de la proposta de planejament, s’exposaran les conclusions de tot el procés a mode de rendiment de comptes, i es podran presentar les al·legacions que, de manera individual, la ciutadania consideri oportunes.   

 

La fase inicial de participació té com a objectiu elaborar una diagnosi ciutadana i dels agents del territori de l’entorn de la Colònia Güell per a repensar conjuntament aquest espai i obtenir informació fonamental que col·labori en la formulació de la futura estratègia d’ordenació supramunicipal que es redacti.Més informació
Il·lustració de tres persones conversant
 
 

 

Fes la teva aportació

Vols compartir la teva visió i coneixement?
Fes la teva aportació sobre l'entorn de la Colònia Güell.

 
icona de diàleg positiu