Els continguts d’aquest lloc web tenen en compte el previst al Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
 

D’acord amb el Reial decret 1112/2018, aquest lloc web és accessible per a les persones usuàries, i en particular per a les persones grans i persones amb discapacitat. L’accessibilitat s’ha tingut en compte de forma integral en el procés de disseny d’aquest lloc web, i es té en compte també en la seva gestió, manteniment i actualització de continguts.

 

Barcelona, febrer 2021