Des del 2019, les Administracions que constitueixen el Consorci de l’entorn de la Colònia Güell treballen conjuntament en el disseny d’un nou model urbà sostenible pensat per a les persones i per al territori. Un dels espais de reflexió varen ser les Jornades de debat sobre model urbà, celebrades durant els mesos d’abril i maig de 2019. A aquestes jornades es va convidar reconeguts experts i expertes en els seu corresponents àmbits professionals, que van presentar els seus plantejaments i visió per nodrir i afavorir el debat sobre els aspectes clau que afecten a l’àmbit entre les persones assistents de les diferents administracions.

Com a continuació d’aquestes jornades, els membres del Consorci van elaborar, de manera col·laborativa al llarg dels mesos de juny a octubre de 2019, una anàlisi DAFO a partir dels sis eixos temàtics de l’Agenda Urbana de Catalunya. També un document de punt de partida del projecte i criteris generals.

Tota aquesta documentació la podeu consultar en el següents enllaços: