*Els PDF signats no es poden modificar. Per a la seva correcta visualització cal descarregar el document i obrir-lo amb el programa gratuït Adobe Acrobat Reader.

La modificació del planejament del Recinte Industrial de la Colònia Güell s’impulsa per donar sortida a la situació jurídica, econòmica i de conservació del patrimoni arquitectònic d’aquest espai d’activitat econòmica i promoure el seu potencial. La nova proposta de pla s’està duent a terme de manera participada amb la propietat del Recinte Industrial per facilitar l’intercanvi d’informació i una solució de consens.

Podeu consultar documentació relativa a aquest planejament en els següents enllaços: