Foto de la fàbrica textil de la Colònia Güell
 

Objectius del procés
participatiu

 
  • Facilitar de manera comprensible tota la informació sobre la situació actual dels diferents àmbits que conformen l'entorn de la Colònia Güell.
  • Elaborar un diagnòstic compartit dels principals reptes, oportunitats i problemàtiques d’aquest territori amb el propòsit de definir alternatives que serveixin per elaborar l’estratègia d’ordenació supramunicipal que es redacti.
  • Establir una relació propera amb agents i ciutadania que promogui xarxes de col·laboració i corresponsabilitat que facilitin la implicació social i propostes de consens.
il·lustració de tres persones dialogant
 


Fases del procés participatiu

El procés participatiu es planteja en dues grans fases, i alhora, cadascuna està dividida en tres moments importants: el d’informació, el de deliberació i el de retorn.

La concreció d’aquests moments per a la primera fase, la de diagnosi, seria la següent:


 
1Informació
Sessió per conèixer el "què, qui, com" de l’entorn de la Colònia Güell, la importància de la diagnosi territorial ciutadana i els reptes actuals

En aquest primer moment s’informarà sobre l’interès de dur a terme la diagnosi ciutadana de l’àmbit de l’entorn de la Colònia Güell, que completarà i enriquirà la diagnosi tècnica que portaran a terme diferents equips especialistes en planejament i gestió urbanística, espai públic i paisatge, habitatge i cohesió social, medi ambient, mobilitat, patrimoni cultural, topografia, hidrologia,...

El Consorci urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, vol donar resposta a les necessitats del territori amb una mirada global que contribueixi a formular un bon encaix d’aquesta peça en el mosaic metropolità, i dins el marc de les directrius que estableix la nova Agenda Urbana de Catalunya per a un desenvolupament urbà sostenible i en una visió integral de la planificació.

Es facilitarà informació en relació a la situació actual dels diferents plans aprovats, sobre l’Agenda Urbana de Catalunya, les funcions i l’activitat del Consorci urbanístic de l'Entorn de la Colònia Güell i la voluntat de les administracions de treballar, conjuntament i amb la ciutadania, en benefici d’aquest espai tan singular.

Es plantegen reunions bilaterals amb agents del territori, una sessió informativa oberta a la ciutadania i accions per explicar tots els aspectes rellevants relatius al procés. També es preveu la distribució i recollida d’un qüestionari que permetrà tenir una primera visió global de la percepció ciutadana de l’entorn actual.
 

PARTICIPACIÓ ONLINE

S’ha habilitat un espai de participació online al web www.participa.gencat.cat, on la ciutadania podem fer arribar les nostres aportacions. També serà el lloc on es centralitzarà tota la informació i documentació vinculada al procés participatiu, així com els resultats que se n’extreguin, bé provinguin dels canals telemàtics com de les sessions presencials.
Il·lustració de dues persones subjectant un mòbil intel·ligent
 

 

FES LA TEVA APORTACIÓ

Vols aportar la teva visió o propostes al procés de diagnosi participativa de l’entorn de la Colònia Güell? 


Participa