Dilluns 22 Novembre 2021
b

Hem convidat persones expertes per reflexionar i debatre sobre qüestions clau per al futur d’aquest territori com el patrimoni, el medi ambient, la mobilitat o l’habitatge, entre d’altres.


Aquest mes de novembre, hem organitzat un cicle de tres jornades sobre el model urbà de l’entorn de la Colònia Güell, en que persones expertes tracten qüestions clau com el patrimoni, el medi ambient, la mobilitat, l’habitatge i el model urbà. La primera, dedicada al patrimoni natural, cultural i arquitectònic, va tenir lloc el dimarts 17 de novembre, i les properes estan previstes per als dies 23 i 30 de novembre.

Aquestes jornades tenen com a finalitat proporcionar informació útil, i des d’un vessant expert, que ajudi a plantejar el futur d’aquest territori, una tasca en la qual els ciutadans i ciutadanes hi tenen molt a dir.

Una de les principals idees que van compartir la majoria dels ponents va ser la necessitat de trobar un equilibri entre la preservació del patrimoni i els usos que assegurin la seva viabilitat i supervivència. Durant la jornada, es van veure exemples d’edificis en desús o ruïnosos i espais no urbanitzats degradats que s’han recuperat i s’han convertit en nous espais per a ús de la ciutadania.
 

La primera jornada va comptar amb la participació de Joan Marull, biòleg i director de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB; Daniel Gutiérrez, historiador i consultor en estratègies de desenvolupament sostenible; Marina Miquel, historiadora i responsable de l’Àrea de Monuments i Jaciments de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural; Anna Gibert, enginyera agrícola, especialista en gestió de sòl no urbanitzable de la Direcció de Patrimoni de l’INCASÒL; i Kevin Penalva, arquitecte de l’equip redactor del PDU.

També va estar present el gerent del Consorci, Xavier Isart, que va ser el primer en intervenir i va fer una crida a la participació de tota la ciutadania i va incidir en la necessitat de trobar un equilibri entre el patrimoni i els usos que assegurin la seva viabilitat. En aquest sentit, Daniel Gutiérrez va explicar que “hem de fer que el patrimoni sigui viu i compleixi una funció. No el podem fossilitzar o deixar-lo sense fer res perquè amb el temps pot ser contraproduent. És un concepte dinàmic que canvia en funció de la interpretació i els usos que hi faci la ciutadania en cada moment.". També Marull va dir que des del punt de vista de la natura és similar, no s'han de desvincular les activitats econòmiques del funcionament del paisatge, en una visió integrada i sistèmica del territori. Per la seva banda, Miquel va explicar la identificació individual i col·lectiva de les persones amb el patrimoni que té un alt nivell emocional, tot i que a vegades hi ha factors que interfereixen com poden ser les normatives de protecció o els canvis en la mobilitat al voltant d’un element patrimonial.
Gibert va concretar amb un exemple les dificultats en la gestió d'espais oberts amb pressió urbana, la degradació que pateixen quan no s'intervé i com recuperar-los per a la ciutadania. En la mateixa línia, Penalva va posar exemples d’edificis en desús i, fins i tot en estat ruïnós, que s’han recuperat i s’han posat al servei de la ciutadania; “dotar de nous usos el patrimoni és l’única manera que sobrevisqui”, va assenyalar. També va apuntar la dificultat que representa per a municipis petits com Santa Coloma de Cervelló, la rehabilitació i gestió del seu patrimoni.

La segona jornada tindrà lloc el 23 de novembre i es tractaran qüestions relacionades amb la mobilitat i el medi ambient. Analitzarem com ens movem i com podem afavorir entorns de vida saludables i vitals, amb les persones expertes convidades. A més, veurem iniciatives que s’han impulsat per gaudir de més benestar ambiental en pobles i ciutats.

Pel que fa a la tercera i última jornada, prevista per al 30 de novembre, analitzarem quins són els reptes socials de l’urbanisme a la regió metropolitana, com s’hauran d’adaptar els entorns urbans davant l’emergència climàtica, com afavorir la cohesió social i com donar resposta a les necessitats d’habitatge d’una manera sostenible. Ambdues es podran seguir en directe a través del canal de Youtube del Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell, on també hi ha disponible el vídeo de la primera jornada.

Per a més informació: https://participa.gencat.cat/processes/avancpduentorncoloniaguell