Dimecres 15 Març 2023
b


El procés de disseny d’un nou model urbà sostenible per a l’entorn de la Colònia Güell continua i el passat 15 de febrer va tenir lloc la primera taula de treball amb persones propietàries del recinte industrial de la Colònia Güell.

Donada la urgència en resoldre la situació jurídica, econòmica i de conservació del patrimoni arquitectònic del recinte industrial de la Colònia Güell, l’INCASÒL ha iniciat la redacció del document d’Avanç de la MpPGM d’aquest àmbit, i s’han programat tres sessions de treball conjuntes, de febrer a l’abril de 2023, per facilitar l’intercanvi d’informació amb les persones propietàries i elaborar una proposta de consens que aconsegueixi donar l’impuls que necessita aquest espai.

La primera taula de treball va comptar amb la presència del Sr. Agustí Serra, Director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura i de l’Alcalde de Santa Coloma de Cervelló, Sr. Jordi Bartolomé, a més d’altres persones representants polítiques i tècniques de l’Ajuntament, el Gerent del Consorci i l’equip tècnic de l’INCASÒL. La finalitat d’aquesta primera taula era la d’identificar temes clau de l’àmbit que col·laborin en la concreció dels objectius del nou planejament. La sessió va començar fent un repàs de la situació derivada del canvi en la figura de planejament, que passa del PDU a tres modificacions simultànies del planejament general, entre elles la del Pla General Metropolità (PGM) en el Recinte industrial de la Colònia Güell, així com de l’estat dels treballs realitzats fins al moment en relació al recinte industrial. A continuació es va obrir un espai de reflexió i debat a l’entorn de tres blocs temàtics per parlar del passat (identitat i patrimoni), del present (mobilitat, espai públic, equipaments i serveis) i dels reptes de futur (nous usos, xarxes de serveis, gestió i governança) d’aquest espai d’activitat econòmica. 

A les profitoses aportacions d’aquesta primera taula de treball, s’hi afegeixen les recollides en la sessió participativa en línia realitzada l’1 de març amb persones treballadores de les empreses del recinte industrial. Aquesta sessió de focus group es va programar a iniciativa de les persones propietàries per obtenir una visió més àmplia i diversa en l’anàlisi. 

Tota aquesta feina es complementarà amb dues sessions més de treball conjunt, ja programades pels mesos de març i abril, que són prèvies a la tramitació del document d’Avanç del planejament d’aquest àmbit per a seguir el procediment d’avaluació ambiental.