L’àmbit de la diagnosi abasta el territori que envolta la Colònia Güell, des de la Riera de Can Solé fins a la Riera de Can Julià en sentit nord-sud; i des de la carretera BV-2002 fins al límit amb els sòls no urbanitzables del massís del Garraf en sentit est-oest. Es tracta d’una àrea d’unes 80 hectàrees, però la reflexió podria, si escau, anar més enllà d’aquests límits.

 

Aquesta superfície inclou els terrenys afectats per planejaments no executats, com el Pla parcial del propi Entorn de la Colònia Güell, l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Can Solé o el Pla especial de la Torre Salbana.

 

Aquest àmbit, a efectes de diagnosi i reflexió, haurà d’estendre’s als sòls urbans del barri Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat, el conjunt residencial de la Colònia Güell i altres àmbits urbans de Santa Coloma de Cervelló que calguin, per tal que les mirades abastin l’encaix entre els diferents nuclis.

 

En aquest sentit, la diagnosi incorporarà necessàriament una reflexió sobre el recinte industrial de la colònia, en tant que element singular del conjunt que també està subjecte encara a figures de planejament i gestió urbanística no completades.

Plànol de l'àmbit d'actuació del Consorci de la Colònia Güell
 
 
Fotografia dels camps de l'entorn de la colònia güell Fotografia de la Cripta de Gaudí de la Colònia Güell Fotografia d'un carrer de la Colònia Güell Fotografia dels terrenys de l'entorn de la Colònia Güell Fotografia de la Torre Salvana Fotografia de la Plaça de Joan Güell Fotografia de la xemeneia de la fàbrica textil de la Colònia Güell Fotografia de la Colònia Güell Fotografia dels camps de l'entorn de la Colònia Güell