Dimecres 15 Març 2023
b


El passat 15 de febrer, l’alumnat i el professorat del 5è curs d’urbanisme de l’Escola d’Arquitectura de La Salle van fer una visita al recinte industrial de la Colònia Güell com a inici de l’exercici urbanístic que desenvoluparan aquests propers mesos. L’objectiu d’aquest exercici consisteix en conèixer, analitzar i proposar una nova ordenació dins del Recinte Industrial de la Colònia Güell. En la seva visita van poder conèixer el recinte, recórrer-lo i comprovar l’estat arquitectònic i urbanístic dels seus edificis.

L’equip de l’assignatura es va posar en contacte amb el Consorci mitjançant l’INCASÒL, a mitjans de setembre, per proposar aquesta col·laboració i intercanviar coneixements i experiències entre el món acadèmic i el professional a través de l’Administració. La iniciativa ha donat molt bons resultats. De fet, durant el curs 2020-2021, l’ETSAB també va situar als entorns de la Colònia Güell l’exercici de "Projecte residencial i vores urbanes" de l’assignatura Urbanística IV; i durant el primer semestre de 2022, el Master en Design for Urban Environment de l’IED Barcelona, també va tenir com a àmbit d’estudi els entorns de la Colònia Güell. Tots dos exercicis van comptar amb la cooperació del Consorci